Semua Arti Nama Anak dan Nama Bayi Laki Laki serta Perempuan

Senin, 16 Mei 2016

Nama Bayi Islam Laki Laki


Nama merupakan ciri maupun tanda, maksudnya ialah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya maupun dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur'anul Kariim disebutkan; “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7). Dan hakikat daripada pemberian nama kepada anak ialah agar ia dikenal dan juga memuliakannya. Maka dari itu para ulama bersepakat mengenai wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki maupun perempuan. Dan daftar nama bayi islam laki-laki di bawah ini bisa anda jadikan referensi.

Nama-Bayi-Islam-Laki-Laki

Sebagai ummat Muslim tentu kita harus memberikan nama yang mengandung arti yang baik, yang barang tentu bisa kita ambil dari nama-nama yang baik dan diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk anak kita. Dan dengan memberikan rangkaian nama islami untuk bayi laki laki tersebut tentu saja kita berharap supaya kelak anak kita bisa menjadi anak yang selalu mencintai kepada kita sebagai orang tuanya. Dan agar bisa sesuai dengan isi dari arti nama yang telah kita berikan kepada anak, sehingga anak bisa tumbuh dewasa dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Nama Bayi Islam Laki Laki

Beberapa nama bayi laki laki islam berikut ini bisa menjadi referensi bagi anda dalam memberikan nama untuk sang buah hati anda.

 • Abbas : nama sahabat nabi Muhammad saw
 • Abbasy : rajin berusaha
 • Abdad : tekun beribadat
 • Abdallah : hamba Allah
 • Abdul : abdi
 • Abdul Alim : hamba Allah yang mengetahui
 • Abdul Azim : hamba Allah yang agung
 • Abdul Aziz : hamba yang maha gagah
 • Abdul Baqi : hamba Allah yang kekal
 • Abdul Bari : hamba Allah yang banyak kebaikan
 • Abdul Basid : hamba Allah yang melimbah rahmatnya
 • Abdul Basit : hamba Allah yang melimpah nikmat
 • Abdul Dayyan : hamba Allah yang membalas
 • Abdul Fattah : hamba Allah yang membuka
 • Abdul Ghaffar : hamba yang maha pengampun
 • Abdul Ghafur : hamba Allah yang membuka
 • Abdul Ghani : hamba yang maha kaya
 • Abdul Hadi : hamba Allah yang kaya
 • Abdul Hafiz : hamba Allah yang memelihara
 • Abdul Haiy : hamba Allah yang hidup
 • Abdul Hak : hamba Allah yang sebenar
 • Abdul Hakam : hamba Allah yang menghukum
 • Abdul Hakim : hamba Allah yang bijaksana
 • Abdul Halim : hamba yang maha lemah lembut
 • Abdul Hamid : hamba yang maha terpuji
 • Abdul Hanan : hamba Allah yang penyayang
 • Abdul Hannan : hamba yang maha pengasih
 • Abdul Hasib : hamba yang pandai menghitung
 • Abdul Ilah : hamba Allah / hamba Tuhan
 • Abdul Jabbar : hamba Allah yang tegas
 • Abdul Jalil : hamba Allah yang mulia
 • Abdul Jawad : hamba Allah yang pemurah
 • Abdul Karim : hamba Allah yang pemurah
 • Abdul Khaliq : hamba Allah yang mencipta
 • Abdul Latif : hamba Allah yang lemah lembut
 • Abdul Majid : hamba yang terpuji
 • Abdul Malik : hamba yang memiliki
 • Abdul Mannan : hamba Allah yang memberi nikmat
 • Abdul Muhaimin : hamba Allah yang berkuasa
 • Abdul Munim : hamba Allah yang memberi nikmat
 • Abdul Muti : hamba Allah yang memberi
 • Abdul Nasir : hamba Allah yang menolong
 • Abdul Qadir : hamba Allah yang berkuasa
 • Abdul Qahar : hamba Allah yang perkasa
 • Abdul Qahir : penakluk, penunduk / hamba yang maha menundukkan
 • Abdul Qayyum : hamba Allah yang berkuasa
 • Abdul Rahim : hamba Allah yang penyayang
 • Abdul Rahman : hamba Allah yang pemurah
 • Abdul Rasyid : hamba Allah yang bijaksana
 • Abdul Rauf : hamba Allah yang pengasih
 • Abdul Razak : hamba Allah yang memberi rezeki
 • Abdul Salam : hamba Allah yang penyelamat
 • Abdul Samad : hamba Allah yang menjadi tumpuan
 • Abdul Sobur : hamba Allah yang sabar
 • Abdul Syakur : hamba Allah yang bersyukur
 • Abdul Wadud : hamba Allah yang pengasih
 • Abdul Wafi : hamba Allah yang setia
 • Abdul Wahab : hamba Allah yang memberi
 • Abdul Wahid : hamba Allah yang esa
 • Abdul Warith : hamba Allah yang mewarisi
 • Abdullah : hamba Allah
 • Abdur Rahim : hamba Allah yang mengasihani
Kumpulan nama bayi islam laki-laki nan indah dan sesuai dengan ajaran agama Islam, tentu dapat menjadi sebuah do'a yang sangat baik dari orang tua bagi anaknya. Kewajiban untuk orang tua salah satunya adalah memilih nama yang terbaik bagi anaknya, baik itu dari segi lafadz maupun maknanya, yang sesuai dengan syar'i serta lisan arab.

Karena ada nama yang diberikan kepada seorang anak yang terasa baik, entah itu dalam adab maupun bisa diterima dengan baik oleh telinga atau pendengaran, akan tetapi bisa jadi sebenarnya nama tersebut tak sesuai dengan syari'at. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat, terimakasih.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Nama Bayi Islam Laki Laki